21.08.2018 - ENDRING: Ny rapport EØS-liste

Følgende endringer publisert:

  • Ny Excel rapport kalt "EØS-liste" med informasjon relatert til gruppeunntak m.m.
  • Nytt filter i støtteordningregister på søknadsskjema benyttet.