11.09.2018 Nytt søknadsskjema for uttesting

Følgende endrigner publisert:

  • Nytt søknadsskjema kalt "Redigerbart søknadsskjema" publisert for uttesting. Foreløpig er skjema kun tilgjengelig for Trøndelag fylkeskommune for uttesting. Skjema vil bli publisert i produksjon etter testperiode og når nødvendig brukerveiledning er utarbeidet.
  • Teknisk oppdatering hvor vi bl.a. har fjernet et par tredjeparts bibliotek som ikke lenger ble benyttet i programmet.