05.10.2018 - ENDRING: Anmodning og vedlegg

Følgende endringer publisert:

  • NY: viser løpenummer på innsendte anmodninger for mer intuitiv referanse til anmodning
  • ENDRING: forbedret visning av prosjektutbetalinger i både søker-rollen og forvalter-rollen
  • NY: ved utfylling av anmodning om utbetaling blir opplastet vedlegg knyttet til løpenummer slik at man ser hvilken anmodning vedlegg ble opplastet på


Detaljert beskrivelse av enkelte endringer


Viser løpenummer på innsendte anmodninger for mer intuitiv referanse til anmodning


  • Ref.(1): Klikk i header for sortering på "Innsendt dato" og dermed også i løpenummer rekkefølge.
  • Ref.(2): Flyttet kolonne med låst info
  • Ref.(3): Mindre IKON og heading tekst endret
  • Ref.(4): Fjernet svart knapp for produksjon av anvisning. Funksjon ligger fortsatt på Word ikon.

Ved utfylling av anmodning blir vedlegg knyttet  til løpenummer