11.11.2018 - ENDRING: Vedlegg på e-post sendt arkiv med anmodning om utbetaling

Følgende endringer er publisert:

 • Endret logikk på vedlegg som inkluderes på e-post til arkiv ved innsendelse av anmodning om utbetaling.


Detaljert beskrivelse

Ny logikk for hvilke vedlegg som inkluderes i e-post med anmodning om utbetaling til arkiv er endret som følger:

 • kun vedlegg lastet opp på innsendt anmodning inkluderes i e-post
 • informasjon om vedlegg lastet opp på tidligere anmodninger inkluderes i e-post


I tillegg benyttes fortsatt følgende gamle logikk:

 • dersom størrelse på et vedlegg gir totalt mer en ca. 10MB 
  • utelates selve filvedlegget fra e-post
  • informasjon om navn på filvedlegg og grunn til utelatelse inkludert
 • dersom filnavn ikke inneholder ekstensjon
  • utelates selve filvedlegget fra e-post
  • informasjon om navn på filvedlegg og grunn til utelatelse inkludert


Illustrerer under utforming av e-post til arkiv for anmodning #1 og #2.
E-post for anmodning #1
E-post for anmoding #2