15.10.2018 - ENDRING: Henter søknadsbeløp fra første kolonne med beløp ulikt 0

Følgende endring publisert:

  • Ved lagring av avslutning av søknad hvor "Redigerbart skjema" er benyttet, blir nå søknadsbeløp hentet fra den første kolonnen (årstall) hvor beløp er ulikt 0. Tidligere ble beløp alltid hentet fra første kolonne.


Illustrasjon på endring