20.11.2018 - ENDRING: Obligatorisk utfylling av utdypingskategorier

Følgende endringer publisert (kun forvalter-rollen):

  • obligatorisk utfylling av utdypningskategorier under saksbehandling og fanen "KMD", også endret under utfylling av "Forenklet tilsagn"
  • ny kategori "Ikke relevant"
  • diverse automatisk logikk i skjermbildet som bl.a. fjerner avkrysning på andre kategorier ved valg av "Ikke relevant"