08.01.2019 - ENDRING: Tilpasninger for DFØ relatert til Merkur-programmet

Følgende endringer publisert i denne versjon:

  • NY: Publisert tilpasninger og nye rutiner for håndtering av utbetalinger eksternt.
  • ENDRING: Endret varsel tekst i e-post sendt saksbehandler når søker har sendt inn en melding.


Detaljert beskrivelse av enkelte punkter


NY: Publisert tilpasninger og nye rutiner for håndtering av utbetalinger eksternt.

Utbetalinger i Merkur-programmet skal fom 2019 håndteres av DFØ/KUD. Dette er rutiner som kun er tilgjengelig for forvalter "Merkur-programmet".


Det er lagt inn tilpasninger i Regionalforvaltning på følgende områder:

  • publisert nødvendige rutiner for å muliggjøre produksjon av batch prosessering av utbetalingsgrunnlag
  • under utbetalinger produseres det en transaksjonsfil av godkjente anmodninger
  • transakssjonsfil blir automatisk overført til DFØ/KUD som grunnlag for utbetaling fra bank
  • diverse rutiner for kontroll ENDRING: Endret varsel tekst i e-post sendt saksbehandler når søker har sendt inn en melding.

Når søker benytter det digitale meldingssystemet for å sende en melding til saksbehandler, sender systemet automatisk et varsel til saksbehandler om dette. Vi har nå lagt inn mer tekst i denne meldingen til saksbehandler slik at det fremgår mer eksplisitt hva varselet dreier seg om. 


I tiden fremover vil vi prøve å forbedre innhold i varsel for bedre kommunikasjon til mottaker om hensikt og hvordan det følges opp.