28.01.2019 - ENDRING: Ny epost server/tjeneste benyttes for utsendelse

Følgende endringer er publisert:

  1. Benytter ny e-post server/tjeneste for utsendelse av e-post.
  2. Benytter nå autentisering av domene og DKIM signatur ved utsendelse.
  3. Økt størrelse på alle vedlegg som inkluderes i e-post til arkiv.1. Benytter ny e-post server/tjeneste for utsendelse av e-poster


Vi har tidligere benyttet egen mailserver for utsendelse (SMTP) av e-poster generert i Regionalforvaltning.no. Vi kjøper nå denne tjenesten eksternt fra www.sendgrid.com. All nødvendig kode i Regionalforvaltning er oppdatert og testet for bruk av ekstern SMTP tjeneste.
2.Benytter nå autentisering av domene og DKIM signatur ved utsendelse


DNS for www.regionalforvaltning.no er oppdatert med DKIM (DomainKeys Identified Mail) rader for validering av e-poster sendt fra Regionalforvaltning. I praksis betyr dette for mottaker at e-post sannsynligvis sjeldnere havner i SØPPELBOKS (SPAM). Bildet under illustrerer hvordan f.eks. GMAIL vil validere nye e-poster fra Regionalforvaltning:
3.Økt størrelse på alle vedlegg som inkluderes i e-post til arkiv


Vi har nå økt maks størrelse på alle vedlegg som inkluderes i e-post til arkiv fra 10MB til 25MB. Dette betyr at for enkelte søknader med mange og store vedlegg, så vil flere av vedleggene være inkludert i e-post som sendes arkiv. Dersom størrelse på alle vedlegg overstiger 25MB vil det fortsatt være slik at noen vedlegg blir utelatt. Dette vil fremkomme i selve e-post meldingen tilsvarende som illustrert under: