06.02.2019 ENDRING: Publisert "Redigerbart søknadsskjema"

Følgende endringer publisert:

  • "Redigerbart søknadsskjema" er tilgjengelig for alle forvaltere.
  • Publisert skjema for utfylling av FNs bærekraftsmål for Nordland fylkeskommune.


Mer detaljert informasjon om endringer under.
Redigerbart søknadsskjema

Gå til artikkel på lenken under for mer informasjon om det redigerbare søknadsskjemaet.


På støtteordning er det nå valg tilgjengelig for å velge Redigerbart skjema.
FNs bærekraftsmål

Nordland fylkeskommune ønsker innrapportering på FNs bærekraftsmål. Det er nå publisert et skjema og rutiner for dette. Skjema for utfylling gir mulighet for bl.a. å skjule enkelte av de totalt 17 målene. Forvalter må manuelt aktivere på hvert tilsagn hvorvidt søker skal fylle ut skjema eller ikke.For mer informasjon om FNs bærekraftsmål gå til nettsiden på lenken under:


Dersom forvaltere ønsker å benytte skjema beskrevet her, må de kontakte support. Som standard er det kun tilgjengelig for Nordland fylkeskommune.