07.02.2019 Rapportering på FNs bærekraftsmål

Følgende endringer publisert:

  • Publisert rapportering på FNs bærekraftsmål i produksjon for både søker og forvalter.


Mer detaljert beskrivelse av endringer under.Bakgrunn


FN har definert et sett av bærekraftsmål som beskrevet på nettsiden på lenken under:


Vi har nå publisert funksjonalitet i Regionalforvaltning for innrapportering av FNs bærekraftsmål. Det er laget et nytt og separat skjema for utfylling av målene som er kort beskrevet under.Hvilke saker krever rapportering


Det er forvalter (saksbehandler) som manuelt velger ut aktuelle tilsagn/søknader hvor rapport på FNs bærekraftsmål blir avkrevd. Dette markeres under saksbehandling på aktuell sak som illustrert under.
I søker-rollen vil søker finne en ny fane som illustrert under som viser aktuelle saker for utfylling av FNs bærekraftsmål (se pkt. (1) under). Merknader til bildet ovenfor:

  1. Ny fane med tittel "FNs bærekraftsmål" vises kun i søker-roller hvor saksbehandler har merket saker som krever rapportering på FNs mål. Klikk på fane (1) ovenfor for å aktivere utvalg. 
  2. Ny knapp [FNs mål] (se pkt. (2)) vises på hver sak. Klikk på knapp for å starte utfylling av FNs mål. Når rapportering er fullført vises knapp med avkrysset ikon tilsvarende under. Selv om rapport er fullført er det p.t. fullt mulig å redigere rapport på et senere tidspunkt.
Skjema for utfylling av FNs bærekraftsmål


Skjema for utfylling er illustrert på bildet under og er rimelig selvforklarende. For å fullføre rapportering av FNs bærekraftsmål må man gjøre følgende:

  • på skjema illustrert under kryss av for inntil 3 av målene
  • skriv inn en verbal begrunnelse på hvorfor prosjektet bidrar til å oppfylle de valgte målene

Aktivere rapportering på FNs bærekraftsmål


Som standard er rapportering beskrevet her kun tilgjengelig for Nordland fylkeskommune. Funksjonalitet er utformet generisk og kan benyttes av andre forvaltere.


Ta kontakt med support om dere som forvalter ønsker å aktivere rapportering på FNs bærekraftsmål.


1 person liker dette