11.03.2019 ENDRING: Utfylling av verbal rapport på anmodning

Følgende endringer publisert i denne versjon:

  • innlagt telling av antall tegn på skjema som viser hvor mange ledig tegn i verbal felt for utfylling, maks antall tegn er 8000
  • introdusert nytt design på knapper under saksbehandlingsbildet


I tillegg til de synlige endringene beskrevet ovenfor inneholder denne versjon:

  • ny funksjonalitet for varsling
  • skjema for utfylling av FN's bærekraftsmål


Vi vil aktivere funksjonalitet ovenfor når brukerdokumentasjon er ferdigstilt i løpet av noen dager. Vi kommer også tilbake med mer informasjon om hvordan forvalter aktiverer funksjonalitet i sin forvalter-rolle og for sine søkere.