09.04.2019 ENDRING: Overstyre e-post til arkiv på støtteordning

Følgende endringer publisert i denne versjon:

  • I tillegg til funksjonalitet publisert den 08.04.2019 med overstyring av e-post adresse til arkiv på støtteordning, har vi nå også lagt inn mulighet for overstyring av tekst til arkiv som illustrert på bildet under.Følgende endringer publisert i denne versjon (publisert 08.04.2019):

  • det er nå mulig å overstyre e-post til arkiv på støtteordning (se mer info under)
  • oppdatering av tredeparts bibliotek benyttet i programmet for dokumentproduksjonOverstyre e-post til arkiv på støtteordning


Gå til aktuell støtteordning for redigering. Under fane "E-post" som illustrert under er det nå mulig å legge inn alternativ e-post til arkiv.