24.04.2019 ENDRING: Nytt standard format på Word dokumenter

Følgende publisert i denne versjon:

  • endret standard format Word dokumenter fra ".DOC" til ".DOCX"Beskrivelse


Som standard har vi benyttet det gamle Word formatet ".DOC" fra 1997 i produsert dokument. Dette formatet har vært en standard i flere tiår og er veldig kompatibelt på alle måter. Men vi mener tiden nå er inne for å endre dette til dagens standard format ".DOCX" som ble introdusert i 2007. Denne beslutningen ble tatt i samråd med brukerråd representanten fra Trøndelag fylkeskommune.


Konkret betyr dette f.eks. at produsert tilsagnsbrev fra og med den 24.04.2019 vil ha ekstensjon og format ".DOCX", mens det tidligere hadde ekstensjon og format ".DOC".


For de forvaltere hvor dette skaper et problem, ta kontakt med support for avklaring.