26.04.2019 ENDRING: Breiband søknadsskjema 2019

Vi har publisert følgende endringer:

  • oppdatert søknadsskjema for breiband benyttet i Møre- og Romsdal fylkeskommune
  • skjema er tilpasset nye krav for støtte til breiband i 2019 i forhold til 2018