21.06.2019 ENDRING: Tilpasninger for Nordland fylkeskommune


Vi har publisert følgende endringer 21.06.2019:

Publisert mindre justeringer og feilrettinger som alle er relatert til den nye rollen "Saksbehandler uten økonomi" implementert hos Nordland fylkeskommune:

 • Under saksbehandling og fanen "Fin.kilde" vil samtlige felter være "Inaktiv" for bruker med rollen "Saksbehandling uten økonomi". Det er mao ikke mulig for bruker å endre noe under denne fanen.


 • I tilsagnsregister vil nå filter "Saksbehandler" også inkludere brukerprofiler med den nye rollen.

 • Standard filter i brukerregister hos både forvaltere og søkere er utvalg endret som følger:
  • Som standard vises kun Aktive brukerprofiler.
  • Nytt valg i nedtrekksmeny for visning av Inaktiv brukerprofiler.


 • I brukerregister hos andre forvaltere enn Nordland fylkeskommune vil den nye rollen ikke vises i filter for brukertype (som illustrert ovenfor).Vi har publisert følgende endringer 20.06.2019:


I forbindelse med tilpasningene for Nordland har vi også publisert tilpasninger synlig for alle som følger:

 • Nye flettefelter tilgjengelig på Anmodning/Utbetaling relatert til valgte finansieringskilde på utbetaling. Flettefeltene representerer det som er innlagt som tilskudd på tilsagnet (fane "Fin.kilde" under saksbehandling).
  • FinansieringskildeProsjektnummer  (benyttes kun i Nordland fylkeskommune)
  • FinansieringskildeRamme
  • FinansieringskildeBudsjettområde
  • FinansieringskildeInnsatsområde
  • FinansieringskildeBalansekonto
  • FinansieringskildeBilagsnr    

 • Eksempel system dokumentmal "AlleflettekoderUtbetaling.docx" oppdatert med nye flettefelter. For øvrig er standard dokumentmaler for utbetaling/anmodning som før og uten de nye flettefeltene.

 • Utvidet visning av valgte finansieringskilde på Anmodning/Utbetaling som illustrert under. Data vist her er identisk med data benyttet i flettefeltene ovenfor.


 • Lagt til ny brukerrolle hos forvalter kalt "Saksbehandler uten økonomi". Denne rollen er foreløpig kun tilgjengelig i Nordland fylkeskommune. Den nye rollen er identisk til rollen "Saksbehandler" med ett unntak som illustrert under. Mao. den nye rollen gir ikke tilgang til endring av det regnskapsmessige (økonomi) på tilsagnet.Vi har publisert følgende endringer 14.06.2019:


Grunnet tilbakemelding på endringer publisert den 12.06.2019 med visning av 2 saldo kolonner under "Ramme/regnskap", har vi lagt inn parameter på denne funksjonalitet. 

 • Som standard vil visning av 2 saldo kolonner pr. ramme være AVSLÅTT.
 • Administrator kan SLÅ PÅ visning av 2 saldo kolonner pr. ramme under "Innstillinger forvalter" som illustrert under.

Vi har publisert følgende endringer 12.06.2019:

 • visning av akkumulert saldo for hele rammen under "Ramme/Regnskap"
 • visning av ny saldokolonne under "Ramme/Regnskap", ny saldo for differansen mellom kolonnene  [Saldo] - [Avsatt]
 • forbedret funksjonalitet knyttet til rollen "Ekstern forvalter" slik at den kan anvendes av andre fylker enn Nordland


Detaljert beskrivelse


Ramme/regnskap


I dialog med Nordland fylkeskommune har vi utført noen endringer knyttet til forbedret regnskap. Noen av disse forbedringene er publisert for alle. Dette gjelder de to første punktene ovenfor som illustrert under.Rollen "Ekstern forvalter"


Rollen "Ekstern forvalter" ble utviklet og skreddersydd for Nordland fylkeskommune tilbake i 2014. Den benyttes i dag av de nordligste fylkene. 


Hensikten med denne rollen er som illustrert under:

 • gi eksterne personer saksbehandler tilgang til saker tilknyttet spesifikke støtteordninger
 • redusere innsyn og funksjonalitet utover det minimale de trenger for å utføre saksbehandling


 


Vi har nå implementert et par forbedringer tilknyttet denne rollen som kort forklart under:

 • "Ekstern forvalter" vil nå kun se rammer (under Ramme/regnskap) avkrysset som "Finansiering" på aktuelle støtteordninger
 • under saksbehandling og fane "Fin.kilde" vil "Ekstern forvalter" bare kunne velge rammer avkrysset (tilsvarende punkt ovenfor)


Med disse endringer vil "Ekstern forvalter" få et mer relevant innhold og valg på rammer/budsjettområder. Samtidig vil "Ekstern forvalter" ikke få innsyn på andre rammer enn de som er avkrysset på støtteordningen.