09.08.2019 ENDRING: Nytt i Excel rapportering

Følgende endringer publisert i forvalter-rollen:

  • på startside for "Administrator" er det nå mulig å ta ut "Til fordeling" liste til Excel (i tillegg til PDF som tidligere)
  • ny kolonne "Avsatt" lagt til excel rapport "Detaljertliste" under tilsagnsregister