28.10.2019 ENDRING: Skjema for selfangst og andre forbedringer

Følgende endringer publisert:

  • skjema for "Søknad om felling av kystsel" tilrettelagt for bruk av samtlige fylkeskommuner
  • sorteringsrekkefølge endret for nedtrekksmeny "Innsatsområder" under saksbehandling
  • i forvalter-rollen på utbetaling viser vi tekst innlagt som "Endelig vedtak" eller "Forslag til vedtak"
  • BUGFIKS: i nedtrekksmeny med SSO (SingleSignOn) ekskluderes nå brukerprofiler som er Inaktiv eller Slettet


Detaljert beskrivelse av enkelte endringer under.Søknadsskjema felling av kystsel


Søknadsskjema 


Skjema er tilpasset for bruk av ulike fylkeskommuner. Geografi avkrysset på støtteordning begrenser hvilke fylker jeger kan søke fellingstillatelse i (som illustrert på bildet nr 2 under).
Tilpasset dokumentmal 


Standard dokumentmal i Regionalforvaltning håndterer automatisk valg av ulike fylker automatisk. Forvalter kan tilpasse egen dokumentmal tilsvarende som på andre støtteordninger. Standard søknad illustreres under.


Utvikling av APP for mobil


I tillegg til utvikling av søknadsskjemaet som er integrert i Regionalforvaltning, pågår det et eksternt utviklingsprosjekt for å lage en APP for mobiltelefon som skal benyttes av jeger for innrapportering av felling. Dette er et prosjekt som pågår og vil blir ferdig i løpet av november.
Nytt API for mobil APP


Mobil APP vil kommunisere med Regionalforvaltning via et nytt utviklet program API. Dette er publisert på adressen https://selapp.regionalforvaltning.no. Snapshot av dokumentasjon illustrert under. Gjennom dette API, vil jeger kunne registrere seg som bruker fra sin mobiltelefon og deretter kunne rapportere inn felling av kystsel i Regionalforvaltning på daglig basis. Jeger vil også kunne hente ned sin jakttillatelse fra Regionalforvaltning.


Arbeidet med kommunikasjon mellom mobil og Regionalforvaltning pågår fortsatt og vil være på plass i løpet av november 2019.
Sorteringsrekkefølge for innsatsområder


På saksbehandlingsbildet under fanen "Fin.kilde" har vi etter ønske fra et fylke endret sorteringsrekkefølgen i nedtrekksmenyen knyttet til valg av "Innsatsområde" som illustrert på bildet under. Ny sortering er omvendt kronologisk slik at siste år er øverst i listen. Dette blir samme sortering som benyttes i nedtrekksmeny for "Budsjettområde" på samme skjermbilde.Visning av vedtak på utbetaling


På utbetalingsbildet i forvalter-rollen vises vedtak gjort på tilsagnet. Dette var ønsket av en forvalter og vi har vurdert dette som et godt forslag. I forbindelse med gjennomgang av innsendt anmodning om utbetaling vil det være relevant for saksbehandler å vurdere innsendt rapportering i forhold til vedtak gitt på tilsagnet. Denne informasjon er nå tilgjengelig på skjermbildet som illustrert under. 


Tekst som vises på utbetaling hentes ett av feltene under fra saksbehandling. Mao. om det er lagt inn tekst på "Endelig vedtak" er det kun denne tekst som vises. Tekst hentes altså fra første felt under som er spesifisert:

  1. Endelig vedtak
  2. Forslag til vedtak