16.12.2019 - Twilio og Linkmobility for utsendelse av SMS

Vi har nå gått over til 2 nye leverandører for utsendelse av SMS. 


De nye leverandørene er:

  1. www.Linkmobility.com 
    Internasjonalt firma med fokus på Europa. De kjøpte opp vår tidligere leverandør www.Sendega.no for vel et år tilbake i tid.

  2. www.twilio.com 
    Globalt selskap som tilbyr veldig mange tjenester innenfor digital kommunikasjon. De kjøpte tidligere i år opp firmaet www.sendgrid.com som vi benytter for utsendelse av e-post.


Vi vil i en mindre periode teste ut begge tjenestene. Men erfarer umiddelbart raskere utsendelse av SMS'er.