02.01.2020 - ENDRING: Ny kommune/fylke struktur

Følgende endringer publisert i denne versjon:

  • ny fylkestruktur implementert i database og program
  • ved valg av nytt fylke vil systemet automatisk hente støtteordninger fra de sammenslåtte fylkene (der dette er aktuelt)
  • ny kommunestruktur implementert i database og program
  • forvalter kan fortsatt benytte de gamle fylkene på støtteordning