06.01.2020 - Nye KMD kap./post på rammer

Fra og med 2020 har KMD innført to nye kapittel / post som skal benyttes på rammer.  Dette gjelder følgende poster:

  • 553.61 - Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling og videreføring av 550.62
  • 553.62 - Kompetanse piloter
  • I tillegg er tekst endret for 553.63 fra "Interreg" til "Interreg og Arktis 2030"


KMD kap./post registreres på en ramme og identifiserer hvilken post de rapporteringspliktige midlene på rammen kommer fra. Dette endres på ramme som illustrert under:


Fra og med 2020 vil alle forvaltere se samtlige valg på kapittel/post. Tidligere var det kun fylkeskommuner som så valgene opprettet i 2017. Ta kontakt med fylkeskommunen dersom du som administrator i en kommune er usikker på hvilken kapittel/post som skal benyttes.