29.01.2020 - Endringer i januar

I løpet av medio/ultimo januar har vi publisert mindre endringer som dokumentert her:


 • 10.01.2020 - Sammenslåtte fylker
  • Justeringer relatert til rollen "Ekstern saksbehandler" hvor utvalg av saker er basert på geografi registrert på brukerprofil. Etter sammenslåing av fylker i 2020 er det lagt inn en del kode som gjør det transparent hvorvidt bruker er registrert med gammelt eller nytt kommunenummer.
  • Generell logikk innlagt er tilsvarende: 
   • bruker med nytt kommunenummer får innsyn på saker i nytt fylke og samtlige gamle fylker
   • bruker med gammel kommunenummer får innsyn på saker i nytt fylke og kun sitt eget gamle fylke

 • 14.01.2020 - Søk på støtteordninger
  • Forenklet søkebilde på støtteordninger.
   • viser kun avkrysning på geografi pr. standard
   • lenke (Flere valg ... ) for å utvide antall utvalgskriteria

 • 14.01.2020 - Web API  for fangstrapportering på kystsel
  • Lagt inn nasjonale kvoter for jakt på kystsel i Web API tilsvarende som dokumentert under.
  • Bruk av API returnerer JSON tekst tilsvarende som vist under.

 • 15.01.2020 - Saksbehandling og felt ekstern vurdering
  • På skjermbildet "Saksbehandling" i forvalter-rollen er nå felt "Ekstern vurdering" kun READONLY. Dette for å hindre at overskriving av tekst innlagt av ekstern saksbehandler dersom både administrator og ekstern saksbehandler er inne på samme sak samtidig.

 • 29.01.2020 - Tilpasninger for rollen "Ekstern forvalter"
  • Vi har lagt inn endringer i systemet relatert til bruk og aktivering av rollen "Ekstern forvalter" slik at:
   • support kan aktivere tilgang til rollen på forvalter (tidligere måtte det utføres endringer i en ressursfil og publisering av ny versjon)
   • innloggingsrutiner endret slik at alle opprinnelige brukere av rollen fortsatt har tilgang til rollen, i tillegg vil nye forvaltere med aktivering hos support også få tilgang til denne rollen
  • Rollen "Ekstern forvalter" var opprinnelig tilpasset for Nordland men er gjort tilgjengelig for et par fylker som har ønsket å benytte den. Mer info om rollen ligger på lenken under:
   http://support.regionalforvaltning.no/support/solutions/articles/183596-beskrivelse-av-roller