03.02.2020 - Endringer i februar

Endringer publisert i februar 2020 er dokumentert her.


03.02.2020 - Tilpasninger i forvalter-rolle grunnet nye kommunenummer


I Regionalforvaltning har fylkesnummer og kommunenummer vært brukt som utgangspunkt for seleksjon av utvalg i ulike sammenhenger. Med sammenslåing av fylker og innføring av nytt kommunenummerregime nå i 2020 (og i 2018) oppdager vi stadig nye problemstillinger som må løses. Siste i rekken har vi prøvd å illustrere på bildet under.


Kort fortalt er bakgrunn for problemstilling illustrert under som følger:

  • kommunenummer på hver forvalter blir hentet fra postnummer databasen basert på valg av postnummer/-sted
  • kommunenummer oppdateres kun ved opprettelse eller endring av forvalter, slik at de fleste forvaltere (kommuner) har fortsatt gammelt kommunenummer
  • i Finnmark ble kommunenummer oppdatert på forvalter Karasjok kommune, dette medførte at denne kommunen ikke lenger fra synlig for oppfølging i den gamle fylkeskommunen "Finnmark", men den var synlig i den nye forvalter-rollen til "Troms og Finnmark"


Kort fortalt har vi publisert praktisk endring som løser problemstilling som følger:

  • innlogget i forvalter-rollen til den gamle fylkeskommunen "Finnmark" vil de både få innsyn på forvaltere med gamle og nye kommunenummer
  • innlogget i forvalter-rollen til den nye fylkeskommunen "Troms og Finnmark" vil de kun få innsyn på forvaltere med nye kommunenummer