03.03.2020 - Endringer i mars

Endringer i mars er dokumentert heR


31.03.2020 Tilpasninger for bruk av Referansenummer i e-post emne til arkiv


I e-post som går til arkiv inneholder emne et referansenummer som følger:

  • søknadsnummer benyttes som referansenummer i emne på innsendt søknad
  • tilsagnsnummer benyttes som referansenummer i emne på innsendt anmodning om utbetaling


Vi har nå lagt inn et valg under "Innstillinger forvalter" som gir forvalter mulighet til å overstyre innhold i referansenummer tilsvarende som illustrert under. 


Denne endring er bestilt av Merkur-programmet som ønsket "Alltid kun søknadsnummer" som referansenummer.
25.03.2020 - Linjejustering i Redigerbart søknadsskjema


La inn mulighet på "Redigerbart skjema" for å sette antall linjer til 1. Hensikt er å gi bedre brukervennlighet på skjema når man legger inn enkle spørsmål som krever Ja/Nei/Vet ikke type svar. Effekt blir tilsvarende som illustrert under.
23.03.2020 - Redigerbart søknadsskjema veiledning


Det var vært behov for å ha mer tydelig veiledning for forvalter ved bruk av Redigerbart søknadsskjema på støtteordning. Før publisering av støtteordning hvor Redigerbart søknadsskjema er valgt, er det viktig at forvalter går gjennom vår "Sjekkliste før publisering". Vi har derfor lagt til info på støtteordning som følger:

  1. Lagt inn vannmerke i felt [Standars finansieringsplan] under fanen [Vedlegg/Planer] som informerer forvalter om at egen rad for søkt beløp må legges inn manuelt
  2. Lagt inn referanse til sjekkliste direkte på konfigurasjons-skjema for Redigerbart skjema23.03.2020 - Nye knapper


Endret utseende på knapper på sidene [logg inn] og [glemt passord].
20.03.2020 - Excell-tabell i brukerregisterEndring relatert til excel-tabell i brukerregister. Forvalter opplyste om at tabell i brukerregisteret blandt annet manglet feltene Telefon-nummer og Stillingstittel. Tabellen er oppdatert og inneholder nå også Stillingstittel, Telefon, Adresse, Postnummer, Poststed og Kommunenr, som illustrert under.


Brukerregister:

Excel-tabell:
03.03.2020 - FeilrettingFeilretting publisert, se informasjon på lenke under:
http://support.regionalforvaltning.no/support/discussions/topics/4000341108