21.04.2020 - Endringer i april

ENDRINGER I APRIL ER DOKUMENTERT HER


30.04.2020 - Diverse mindre endringer i forvalter-rollen


  1. E-post til saksbehandler ved tildeling av sak

    Lagt inn mer informasjon i automatisk utsendt e-post til saksbehandler ved tildeling av sak. Denne inneholder nå informasjon om forvalter og støtteordning i tillegg som illustrert under.

  2. Bruker mistet SSO (SingleSignOn) registreringer ved endring av brukertype

    Vi har nå justert rutiner knyttet til å endre brukertype til en bruker. Tidligere ble alle SSO registreringer slettet ved endring av brukertype. Fra og med 1.mai 2020 er det mulig å endre rolle uten at SSO registreringene slettes. Det er mao. mulig å f.eks. endre brukertype fra "Administrator" til "Saksbehandler" uten å måtte opprette SSO registreringer på nytt.24.04.2020 - Endringer i forvalter-rollen


Etter ønske fra fylkeskommune har vi publisert mulighet for å søke på orgnummer og inkludert dette i excel rapportene. Se eksempel på illustrasjon under.

21.04.2020 - Endringer på startside før innlogging


Etter ønske fra fylkeskommune har vi lagt til "bedrift" i tekst på startsiden ang. informasjon om søker registrering.
07.04.2020 - Endringer i forvalter-rollen


  1. Nytt valg på "Redigerbart skjema" for alternativ regel for søknadsbeløp.  2. Forvalter kan under "Innstillinger forvalter" aktivere lesemodus på saksbehandling hvor saksbehandler eksplisitt må velge å redigere sak.


    Slik ser funksjonen ut i praksis i saksbehandlingsvindu: