08.07.2020 - Endringer i juli 2020

Endringer publisert i juli dokumentert her.


08.07.2020 - Endret automatisk forvalg ved opprettelse av støtteordning og ramme


Vennligst merk følgende endringer implementert på grunn av  opprettelse av mange nye kommunale næringsfond relatert til  koronastøtte:

 • ved opprettelse av ny støtteordning settes følgende valg automatisk
  • fasttrack er aktivert
  • forenklet søknadsskjema for kommunale næringsfond er valgt
 • ved opprettelse av ny ramme settes følgende valg automatisk
  • på ramme blir KMD kapittel/post "553.61" valgt
  • på budsjettområde opprettet på året 2020 blir type forvalter satt til "Kommuner" og type midler satt til "Næringsfond"
07.07.2020 - Endringer på skjema for kommunale næringsfond


 • nytt felt for innlegging av bagatellmessig støtte de tre siste regnskapsårene
 • utfylling av feltene oppsummert under er nå obligatoriske:
  • start- og sluttdato på prosjekt
  • antall årsverk i bedriften (heltid/deltid)
  • beskrivelse av mottatt bagatellmessig støtte de tre siste regnskapsårene
 • felter knyttet til offentlig støtte flyttet til egen side (side 5)


06.07.2020 - Forenklet søknadsskjema for kommunale næringsfond


"Forenklet søknadsskjema for kommunale næringsfond" er tilpasset for de nye "Covid-19" midlene gitt til kommuner. Dette betyr at det er lagt til flere felter og ledetekster er justert. Vi illustrerer kort under de viktigste endringene.


 • nye felter for informasjon om "Antall årsverk" bedriften
 • nye felter for start- og sluttdato
 • justering av ledetekster knyttet til flere felter
 • kostnad- og finansieringsplan er utvidet fra ett til to år

06.07.2020 - Forbedringer i tilsagnsregister hos forvalter

 • innlagt søkemulighet i utvalgsmenyene i tilsagnsregister
 • ny utvalg på søknadsskjema
06.07.2020 - Oppretter automatisk nytt budsjettområde ved opprettelse av ny ramme


 • nytt budsjettområde opprettes automatisk på dette året ved opprettelse av ny ramme