27.08.2020 - Endringer august 2020


27.08.2020 - Valg av KMD kategorier for KNF og Covid-19 midler


I forbindelse med rapportering på bruk av KNF Covid-19 midler i 2020, må saksbehandler velge "KMD kategori" som dokumentert i kategoriveileder


Vi har nå lagt inn et filter på saksbehandling for å redusere antall kategorier som vises i nedtrekksmeny. Når filter er aktivert (avkrysset) vises kun de fem aktuelle kategoriene som skal benyttes for aktivitetsrapportering på kommunale næringsfond og midler gitt på kapittel 553 post 61 (Covid-19 midlene). Filter blir automatisk aktivert dersom det er innlagt tilskudd på saken fra en ramme registrert på 553.61. Hensikten med filter er å gjøre det enklere å finne de fem aktuelle kategoriene ved rapportering på Covid-19 tilskudd.


06.08.2020 - Publisert skreddersøm for Møre og Romsdal fylkeskommune


Etter spesifikasjon har vi publisert 2 stk. tilpasset Excel rapporter relatert til bredbåndsutbygging. Disse rapportene er kun tilgjengelig i forvalter-rollen Møre og Romsdal fylkeskommune. Rapportene inneholder utvalgt informasjon innlagt på tilpasset søknadsskjema benyttet for bredbåndsutbygging.