28.08.2020 - KMD informasjon om det alminnelige gruppeunntaket (GBER)

KMD har skrevet et følgenotat om det alminnelige gruppeunntaket (GBER). 


Artikkel er publisert på lenken under: