30.09.2020 - Endringer i september 2020


30.09.2020 - Automatisk tildeling av saksbehandler

Ny funksjonalitet publisert for automatisk tildeling av saksbehandler dersom dette mangler på søknad.


Valg av "automatisk tilordnet saksbehandler" gjøres på støtteordning som illustrert under. Funksjonalitet her fungerer som følger:

  • dersom en søknad allerede er tilordnet en saksbehandler 
    • => utføres ingen endring (selv om annen saksbehandler er tilordnet søknaden enn hva som er angitt på støtteordningen)
  • dersom en søknad mangler saksbehandler og "automatisk tilordnet saksbehandler" er valgt på støtteordning 
    • => blir søknad automatisk tilordnet valgte saksbehandler
    • => kontroll på om automatisk tilordning av saksbehandler skal utføres eller ikke, blir trigget av hendelse "lagre søknad"
    • => merknad i prosjektets historikk settes tilsvarende som illustrert under
29.09.2020 - Produksjon av XML-fil med metadata til arkiv


Ny funksjonalitet publisert for uttesting i Nordland fylkeskommune hvor XML-fil vedlegges automatiske e-poster til arkiv. Dette gjelder ved innsendelse av søknad og anmodning om utbetaling. Foreløpig er funksjonalitet kun tilgjengelig for Nordland fylkeskommune for uttesting.


Som illustrert under blir det vedlagt en XML-fil med metadata i tillegg til andre vedlegg lastet opp på søknad/anmodning.Metadata inkludert i XML-fil er tilsvarende som illustrert under:
29.09.2020 - Informasjon om støtteordning på startsiden


Viser også informasjon om støtteordning på startsiden etter innlogging i forvalter-rollen. Dette gjelder for både Administrator og Saksbehandler.
08.09.2020 - Feilretting manglende flettefelt "ProsjektnavnLabel"


Publisert oppdatering med feilretting av manglende flettefelt "ProsjektnavnLabel". 


For mer info se innlegg på lenke under:

http://support.regionalforvaltning.no/support/discussions/topics/400034242201.09.2020 - Forbedret funksjonalitet med søk og visning på startsiden