28.10.2020 - Endringer i oktober 2020


28.10.2020 - Endring på XML-fil vedlagt e-post til arkiv


Nytt felt lagt inn i XML-fil vedlagt e-post til arkiv som følger:

 • navn på tag i XML-fil er <SøknadPrimaryIdSubId></SøknadPrimaryIdSubId>
 • ved innsendelse av søknad første gang til arkiv, er verdi = 1
 • ved etterinnsendelse av søknad andre, tredje gang til arkiv, er verdi = 2,3, etc
 • ved innsendelse av anmodning om utbetaling til arkiv, er verdi = blank (tomt felt)


Illustrerer under med eksempler det nye feltet i XML-filen. Ved etterinnsendelse av søknad til arkiv, bruker vi historikk på saken for å sette "løpenummer" på etterinnsendelsen til arkiv.16.10.2020 - Lagt inn nødvendig kode slik at andre forvaltere kan benytte XML-fil vedlagt e-post til arkiv


Funksjonalitet med XML-fil som vedlegges e-post til arkiv, kan nå aktiveres for andre forvaltere enn Nordland fylkeskommune. I første omgang ønsker Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune dette. 


Dersom dere som forvalter ønsker denne funksjonalitet må dere sende forespørsel til support@regionalforvaltning.no.  


Som illustrert på bildet ovenfor må dere også ha en formening om 3 parametre som beskrevet under:

(1) Maks lengde på filnavn på vedlegg 
Det er begrensning på hvor langt et filnavn på et vedlegg kan være i en e-post. Pr. i dag er standard antall tegn 55.


(2) Koding av filnavn 

Hvordan filnavn på vedlegg skal kodes. Pr. i dag benyttes "Non-Ascii".


(3) Aktivere funksjonalitet på alle støtteordninger

I tillegg til å aktivere funksjonalitet globalt i forvalter-rollen, må funksjon også aktiveres på hver støtteordning. Vi kan evt. aktivere funksjon på samtlige støtteordninger.
07.10.2020 - XML-fil som vedlegg i e-post til arkiv


Publisert oppdatering for Nordland fylkeskommune med XML-fil vedlagt e-post til arkiv. Innhold i XML-fil er utvidet til å innholde informasjon om hvert vedlegg tilsvarende som illustrert under. Hensikt med XML-fil er å kunne automatisere lagring av e-post i sak/arkivsystemet.05.10.2020 - Kontroll på endret prosjektnavn på FASTTRACK søknad

 


Vi har lagt inn kontroll beskrevet her på samtlige søknadsskjema som benytter FASTTRACK pr. 04.10.2020. Dette gjelder følgende søknadsskjema (med antall støtteordninger i parantes):

 • Standard søknadsskjema (12)
 • Kommunalt næringsfond (165)
 • INTERREG 2014-2020 (1)
 • Merkur-programmet v2017 (1)
 • Redigerbart skjema (23)
 • Grønn framtid - Oppland fylkeskommune (1)
 • Ekstra Merkurtilskot Covid-19 (1)