21.12.2020 - Endringer i desember 2020

21.12.2020 - På støtteordning velge "alternativ saksbehandler" som mottar varsel på anmodning om utbetaling


Hensikt med valgene her er å automatisk:

  • tilordne en saksbehandler på innsendt søknad
  • overstyre varsling til annen økonomisk anvarlig saksbehandler på innsendt anmodning om utbetaling


Tilordne en saksbehandler på innsendt søknad
Velg saksbehandler som automatisk blir tildelt innsendt søknad på denne støtteordningen.

Overstyre varsling til annen økonomisk anvarlig saksbehandler på innsendt anmodning om utbetaling
Velg alternativ saksbehandler som automatisk blir varslet ved innsendelse av anmodning om utbetaling på denne støtteordningen. Dersom valg er gjort her, betyr det i praksis følgende:

  • varsel om mottatt anmodning om utbetaling blir sendt til saksbehandler valgt her
  • i XML-fil til arkiv blir innhold i feltene <Saksbehandler\> og <SaksbehandlerEpost\> erstattet med saksbehandler valgt her21.12.2020 - Justering kontonummer i leverandør register benyttet av DFØ

  • ingen feilmelding gid på manglende bankkontonummer felt
  • rutine fungerer med tidligere versjon av importfil15.12.2020 - Inkludert kontonummer i leverandør register benyttet av DFØ


Vi har nå inkludert ny funksjonalitet i leverandørregister benyttet av DFØ relatert til produksjon av transaksjonsfil på utbetalinger. Følgende endringer er utført:

  • nytt felt "bankkontonummer" både i importrutine og intern tabell
  • spesial søk på bankkontonummer
  • spesial søk på org.nr
  • forbedret layout