29.01.2021 - Endringer i Januar 202129.01.2021 - Nye felter i Excel rapport


Mindre tilpasning i Excel rapport:

  • endringer utført i Excel rapport "Detaljert" tilgjengelig i tilsagnsregisteret hos forvalter
  • lagt til feltene "Antall årsverk heltid" og "Antall årsverk deltid"
  • de aktuelle feltene ble introdusert sommeren 2020 på skjemaene "Redigerbart søknadsskjema" og "Kommunalt næringsfond" relatert til Covid-19 støtte19.01.2021 - Tilpasning i Excel rapport


Mindre tilpasning i Excel rapport for kulturavdelinga i Møre- og Romsdal fylkeskommune:

  • viser full tittel på støtteordning versus kort navn på støtteordning18.01.2021 - Tilpasninger som muliggjør bruk av robot programvare for automatisert behandling av søknad


Det siste året har kulturavdelinga i Møre- og Romsdal fylkeskommune jobbet med digital prosessautomatisering med bl.a. bruk av "robot programvare". Vi har nå publisert noen tilpasninger i Regionalforvaltning som muliggjør bruk av robot for automatisert behandling av innkomne søknader.


Illustrerer under en av endringene på "Redigerbart søknadsskjema": 

  • under fanen "Kontaktperson" vises datafelter for innlegging av fornavn, mellomnavn og etternavn i tillegg til fødselsdato
  • innlagt data på disse feltene brukes for automatisk oppslag i offentlige registre av robot

  • dersom bruker velger "Type kontakt" lik bedrift eller organisasjon, vises som standard felter som vist under