25.03.2021 - Endringer i mars 2021


25.03.2021 - Feilretting på skjema "Kommunal kompensasjonsordning"


På skjema "Kommunal kompensasjonsordning" har vi rettet en feil som var forårsaket av flere innlagte kommunenummer på støtteordning som illustrert under. På dette skjema blir ett kommunenummer automatisk avkrysset under utfylling. Søker ser ikke fanen "Geografi" på skjema og fordi midlene gis av en enkelt kommune, kan systemet automatisk krysse av riktig kommune for søker. Men i tilfellet som illustrert her hvor flere kommuner var angitt på støtteordning ble det vist en feilmelding og ingen kommune ble avkrysset. 


Løsning publisert i dag fikser problem med feilmelding. For tilfellet med flere kommuner angitt på støtteordning, så vil system pr. i dag bruke det første kommunenummeret angitt på støtterordning. 


Dersom intet er angitt i merket felt under, vil systemet automatisk hente kommunenummer registrert på postadressen til forvalter.19.03.2021 - Feilretting redigerbart skjema under fanen kontaktperson


Vi har rettet en "følgefeil" som ble introdusert med endring den 18.01.2021 knyttet til fanen "Kontaktperson" og feltet "Kontaktperson". Selv om tilpasninger på dette feltet ble definert på støtteordning, ble ingen endringer implementert på visning av søknadsskjema.


Illustrerer under spesifikasjon av endring på støtteordning og hvor feltet vises på søknadsskjema. Dette er nå fikset og publisert i produksjon.18.03.2021 - Publisert tilpasninger på redigerbart skjema for innlegging av egendefinerte innsatsområder


Inntil videre er denne  funksjonalitet kun tilgjengelig for Nordland - og Troms og Finnmark  fylkeskommune. Målsetning er å gjøre dette tilgjengelig for alle med tiden.


I samarbeid med Nordland fylkeskommune har vi implementert ny funksjonalitet på "Redigerbart skjema" for innlegging av egendefinerte kategorier. Bakgrunn for endring er ønske om å kunne bruke "Redigerbart skjema" på Interreg Botnia Atlantica søknader. Det er tidligere utviklet et eget skjema (2016-INTERREG Botnia-Atlantica (Nordland fylkeskommune) : REGIONALFORVALTNING.no - Brukerstøtte) som er brukt så langt. 


Bildet under illustrerer ny fane for utfylling av egen definerte innsatsområder på søknad. I tillegg er det laget nye flettefelter for produksjon av tekst med info om avkrysset innsatsområder under dokumentproduksjon.Bildet under illustrerer skjermbildet på støtteordning hvor innsatsområdene blir definert ved å legge disse inn i en editor som en ordinær 3 nivå punktliste. Det ligger funksjonalitet på skjermbildet under for testing og validering av innlagte innsatsområder slik at disse fungerer korrekt på søknadsskjema.
14.03.2021 - Overstyre årstall under innlegging av kostnader


På søknadsskjema "Kommunal kompensasjonsordning" publisert nylig, må søker legge inn økonomiske tall på kostnader/tap over en to-års periode. Etter tilbakemeldinger fra brukere, har vi nå lagt inn mulighet for søker til å overstyre hvilken to-års periode tallene gjelder for. Ny funksjonalitet er illustrert under:


05.03.2021 - Publisert nytt søknadsskjema "Kommunal kompensasjonsordning"


Nytt søknadsskjema som skal benyttes på midler fra "Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter" er publisert. For mer informasjon se følgende artikler:04.03.2021 - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter


Se artikkel på lenke: