26.04.2021 - Endringer i april 2021


26.04.2021 - Visning av søknad og endring av saksbehandler på søknad


  • Teknisk forbedring på HTML visning av søknad på "Prosjektets startside". Vi viser nå tekst med innlagt linjeskift med avsnittsdeling for bedre lesbarhet. Tidligere ble tekst vist som ett avsnitt.
  • Medio april ble det etter ønske fra forvalter implementert en endring slik at Saksbehandler kan flytte egne saker til andre saksbehandlere. Tidligere var det kun Administrator som kunne endre Saksbehandler på en sak.22.04.2021 - Mindre tilpasninger for Møre- og Romsdal


18.04.2021 - Forbedring av informasjon på startside


13.04.2021 - Excel rapport med kort beskrivelse og saksvurdering

Følgende endringer er publisert:

  • ny Excel rapport med feltene kort beskrivelse og saksvurdering
  • saksbehandler har nå tilgang til å endre saksbehandler på egne saker
  • under søknad/tilsagnsregister i forvalter-rollen vises nedtrekksmenyer på filtre som saksbehandler, støtteordning, ramme og budsjettområde med flere rader


Bildet under illustrerer ny Excel rapport06.04.2021 - Visning av søknad (html-versjon) på "Prosjektets startside"


Vi har nå publisert ny funksjonalitet på "Prosjektets startside". Hensikten er å vise en mer informativt side. Med flere nye søknadsskjema og spesielt det siste skjemaet for "Kommunal kompensasjonsordning", var det lite relevant informasjon som ble vist på denne siden tidligere. Vi viser nå html-versjon av hele søknad slik den blir produsert som f.eks. PDF ved innsendelse. Det vil være tilfeller hvor enkelte elementer/farger i f.eks. en tabell ikke vises 100%. Dette skyldes begrensninger i tredje-parts bibliotek vi benytter. Men vi velger denne løsningen nå for å gi de mange nye søkere i systemet det siste året en mer informativ startside.


Eksempel på hvordan dette vises illustrert under.