11.06.2021 - Endringer i juni 2021


11.06.2021 - Feilretting relatert til rapport endring utført 02.06.2021

Den 02.06.2021 publiserte vi endringer relatert til visning av kolonner i Excelrapport. Med denne endringen introduserte vi også en feil knyttet til visning av tittel i kolonnene "Innvilget" og "Avsatt". Dette er nå rettet.


Konkret var følgende 2 rapporter rammet av problemet:02.06.2021 - Tre nye kolonner i Excel rapport

Det er lagt til tre nye kolonner i Excel rapport "Kort beskrivelse og saksvurdering". De tre nye kolonnene er som følger:

  • Arkivsak
  • Avsatt  (Tilsvarer innlagt tilskudd på sak som fortsatt ikke er Innvilget)
  • Forslag til vedtak
01.06.2021 - Tilpasninger for Møre- og Romsdal

Publisert tilpasninger for Møre- og Romsdal som følger:

  • for Kulturavdelingen: justeringer på rapport "Robottar" for behandling av robot
  • for fylket: ferdigstilt siste justeringer på søknadsskjema "Breibånd 2021"