14.07.2021 - Endringer i juli 2021


14.07.2021 - Tilpasninger på "Redigerbart søknadsskjema" og støtteordning


Følgende endringer er publisert.


Støtteordning 

Ny funksjonalitet spesifisert her kan anvendes på samtlige søknadsskjema:

  • overstyr og sett årstall i første kolonne i kostnads-/finansieringsplanRedigerbart søknadsskjema

Det er gjort et par justering relatert til "Redigerbart søknadsskjema" slik at dette skjema også kan benyttes for kompensasjonsordningene:

  • bedre visning av kostnads-/finansieringsplan på søknadsskjema
    • kolonnen Tittel er utvidet i bredde fra 30 til 40 tegn
    • dersom flere rader er innlagt på plan, viser systemet som standard alle rader på en side inntil 20 rader, søker kan som tidligere manuelt velge å vise flere rader fra pagineringsknappene
  • deaktivere validering av økonomiske planer før innsendelse, dette muliggjør innsendelse av søknad hvor sum kostnader og finansiering er ulik eller mangler, funksjon velges under konfigurering av "Redigerbart søknadsskjema" på støtteordningen


Standard dokumentmal for anmodning og utbetaling

  • organisasjonsnummer registrert på prosjekteier er inkludert i standard dokumentmaler for anmodning og anvisning12.07.2021 - Endret ikon for SSO (SingleSignOn)


Følgende endringer er publisert:

  • endret ikon for SSO på samtlige startsider for hhv (søker, administrator, saksbehandler, etc)
  • forbedring av bredde visning