23.08.2021 - Endringer august 2021


30.08.2021 - Nye popup hjelpetekst felter på Erasmus+ skjema

Publisert mindre endringer på Erasmus+ søknadsskjema som følger:

  • nytt popup hjelpetekst felt for OID-nummer og mobilitetar


23.08.2021 - Visuelle forbedringer knyttet til "meldingsfunksjonalitet"


Meldingsfunksjonalitet i Regionalforvaltning ble utviklet tilbake i 2012 og har i ettertid ikke blitt videreutviklet. Dette skyldes bl.a. at det er flere andre gode meldingskanaler som blir benyttet i jobbsammenheng. Tenker da på kanaler som Outlook (e-post), Facebook, Twitter, Messenger etc. 


Vi har nå gjort et par forbedringer knyttet til meldingssystemet:

  • visuelle forbedringer på buttons
  • på skjermbildet vist under vises nå informasjon om sak (se pkt. 1)
  • på tabell som viser meldinger har vi fjernet kolonne "Frist"
  • på tabell som viser meldinger har vi fjernet faner for filtrering på frist, funksjonalitet knyttet til "Frist" har ikke blitt benyttet på meldinger


17.08.2021 - Publisert søknadsskjema for Erasmus+ programmet


Publisert tilpasset søknadsskjema for Vestland fylkeskommune. Søknadsskjema er tilpasset for "Erasmus+" programmet og er p.t. kun tilgjengelig i forvalter-rollen til Vestland fylkeskommune.


Som illustrert på bildet under inneholder skjema konkrete felter for innlegging av Erasmus+ relevant informasjon.Informasjon innlagt på skjermbilde ovenfor, vises tilsvarende i PDF som illustrert under.