01.09.2021 - Endringer september 2021


01.09.2021 - Diverse tilpasninger og forbedringer


Følgende endringer er publisert:

  • Generell forbedring og validering på klient under innlegging av tall i økonomiske planer. Rutine tillater kun innlegging av tall og et minus tegn.
  • Mindre justeringer i ledetekster på "Erasmus+" søknadsskjema og dokumentmal for Vestland fylkeskommune:
  • Nytt valg på "Kategorier" for Troms og Finnmarks fylkeskommune som benyttes på "Arktis 2030" ordningen. Ved aktivering av valg er det kun mulig for søker å avkrysse ett hovedvalg som illustrert under.
  • Ny funksjonalitet på støtteordning til uttesting for Nordland fylkeskommune. Ved opprettelse av tilskudd blir valg på ramme, budsjettområde etc. satt automatisk som angitt på støtteordningen. Disse forvalgene blir også satt ved opprettelse av søknad.