04.01.2023 - Lagring av dokumenter i Microsoft - Azure Blob Storage

Regionalforvaltning.no har fra og med 2023 tatt i bruk skytjenesten Microsoft Azure Blob Storage for lagring av dokumenter (filer) knyttet til søknader og anmodning om utbetaling.  Det er ingen endring i brukergrensesnitt hva gjelder opplasting av dokumenter. Men det er noen endringer i brukergrensesnitt hva gjelder nedlasting, disse endringene gjør det generelt enklere å åpne vedlegg. 


Vedlegg åpnes som tidligere ved å klikke på dokumenttittel på de ulike skjermbildene. Som standard åpnes nå vedlegg i ny fane. Noen type dokumenter som PDF vil kunne åpnes automatisk i ny fane, mens andre type dokumenter som Excel blir lastet ned og må åpnes manuelt som tidligere. Hvordan dette fungerer på din maskin, er avhengig av hvilken nettleser som benyttes og hvordan denne er konfigurert. 


Vi har lastet opp tre eksempel dokumenter i Azure Blob Storage som du kan teste fra lenkene under. Disse vil åpnes tilsvarende som i Regionalforvaltning.no. Klikk på en av lenkene under for å teste:


Dokumenter som lagres i skytjenesten er tilgjengelig fra en URL tilsvarende som illustrert under. URL inneholder 4 ulike elementer som er kort forklart under:

  1. Domenenavn: https:// regionalforvaltning.blob.core.windows.net /
  2. Mappe(container): prosjektvedlegg/
  3. Dokument id (guid): 995c271d-a314-47ad-9873-b9e0a23b3e19
  4. Nøkkel (sas token for tilgang):  ?sv=2021-10-04&se=2023-01-03T14%3A02%3A26Z&sr=b&sp=r&sig=uIFIwNVY8wDfr7MT%2BE0ZHKIw6sHiXjHh1zpB99paSR8%3D


Hver lenke inneholder en unik signatur parameter som er nøkkel for å kunne se dokumentet. Standard lenke for visning av et dokument, er kun gyldig i 60 minutter. Når lenken blir prøvd benyttet senere enn 60 minutter etter at den ble opprettet, vil ikke lenken lenger fungere og vil vise en feilmelding. 


Samtlige dokumenter som har blitt lastet opp i Regionalforvaltning.no siden oppstarten i tilbake i 2012, er nå flyttet til Azure Blob Storage. 


For mer informasjon om sikkerhet knyttet til skytjenesten, klikk på følgende lenk: https://azure.microsoft.com/nb-no/explore/security