Endringer 1.halvår 2023

dokumentasjon på endringer 1.halvår 2023


05.06.2023 - Satsvis endring av prosjektstatus på merket saker


Vi har nå publisert funksjonalitet for satsvis endring av prosjektstatus på alle merket saker i forvalter-rollen som illustrert under.Merk følgende knyttet til rutinene:

 • Blå meny knapp er kun tilgjengelig for brukere med Administrator tilgang.
 • Rutinene blir kun utført på saker med gjeldende prosjekstatus som angitt i menyvalg. Derfor er det fornuftig å først filtere aktuelle saker (pkt.1 ovenfor).
 • Endring på en sak gjelder kun prosjektstatus, endret dato og historikk.
 • Satsvis rutine er fornuftig å kjøre på tidspunkt når ingen andre brukere redigerer på de aktuelle sakene.
 • En satsvis rutine på 100 saker vil bruke omtrentlig 15 til 30 sekunder for å fullføre.17.05.2023 - Søknadsskjema låst etter publisering av støtteordning


Når en støtteordning har blitt publisert, er det valgt et gitt søknadsskjema som søker benytter under utfylling. Dersom forvalter endrer søknadsskjema på støtteordning i etterkant, kan dette medføre tekniske feil ved for eksempel innsendelse og utfylling.  Vi har nå lagt inn en liten sperre som bidrar til å hindre "utilsiktet" endring av valgte søknadsskjema som forklart under.


Funksjonalitet publisert:

 • når støtteordning er publisert, er det ikke lenger mulig å endre søknadsskjema
  • når verdi i felt (1) ovenfor er Ja => blir felt (2) satt i lesemodus og kan ikke endres, hengelås vises med popup hjelpetekst
  • når verdi i felt (1) ovenfor er Nei => kan felt (2) valg i felt endres, hengelås blir skjult


Som forklart i andre kulepunkt ovenfor er det altså fortsatt mulig å endre søknadsskjema etter publisering. Vi fraråder dette spesielt om søkere allerede har opprettet søknader på det opprinnelige søknadsskjemaet. Endring av søknadsskjema i etterkant vil kunne medføre tekniske problemer for søker.08.05.2023 - Bruk av nye ikoner, publisere "skjult støtteordning", m.m.


Funksjonalitet publisert:

 • skrifttype for ikoner oppgradert til Font Awesome versjon 6 (oppgradert fra versjon 3)
 • utført oppdatering av ikoner på enkelte skjermbilder i forvalter-rollen:
  • søknad-/tilsagnsregister
  • støtteordningregister
  • brukerregister

 • ny egenskap på støtteordning for å publisere en støtteordning "skjult for offentligheten"

 • forbedringer på e-post som sendes til søker via internt opprettet melding i Regionalforvaltning
  • innlagt informasjonstekst i e-post kopi til søker som illustrert under
  • lagt til informasjon i melding om hvem som er saksbehandler/kontakt
  • dersom søker svarer på e-post (vs. å svare via Regionalforvaltning), blir e-post sendt til den som opprinnelig sendte meldingen til søker, normalt vil dette være saksbehandler13.03.2023 - FNs bærekraftsmål integrert på redigerbart skjema


I 2019 ble det utviklet en skreddersøm for Nordland fylkeskommune slik at søker kunne fylle ut FNs bærekraftsmål på et separat skjema. Denne funksjonalitet har i utgangspunktet kun vært benyttet av fylkeskommuner. Vi har nå integrert skjema for utfylling av FNs bærekraftsmål på redigerbart skjema som illustrert under. Denne vil fom i dag være tilgjengelig for alle fylkeskommuner. I løpet av en ukes tid vil vi gjøre den tilgjengelig for alle andre forvaltere.


Som standard er funksjonalitet med integrert utfylling IKKE aktiv Dere må mao selv gå inn på støtteordningen som benytter redigerbart skjema og aktivere funksjonalitet. Dette gjør dere på redigeringsbildet for en støtteordning som illustrert under.Bildet under viser fanen for utfylling av FNs bærekraftsmål. Denne fanen er skjult inntil valget aktiveres på støtteordningen som forklart ovenfor.


Merknad med referanse til bildet ovenfor:

 1. Når FNs bærekraftsmål er aktivert på støtteordningen, vil søker søker se fanen for utfylling av FNs bærekraftsmål. Når skjema er aktivert, er det obligatorisk for søker å fylle ut.
 2. På skjema kan søker krysse av inntil 3 bærekraftsmål. På støtteordning er det mulig å skjule enkelte bærekraftsmål som ikke er aktuelle på ordningen.
 3. Søker må også verbalt begrunne sine valg av bærekraftsmål.


Standard dokumentmal som benyttes på redigerbart skjema, er oppdatert med flettefelter for FNs bærekraftsmål. Bildet under illustrerer både navn på flettefeltene og hvordan dette vises i ferdig dokument. Dersom FNs bærekraftsmål ikke er aktivert på ordningen, vil samtlige flettefelter være tomme.10.03.2023 - Overstyre meldingstekst i kvittering til søker


Vi har fått forespørsel på ønske om å kunne overstyre tekst i kvittering som sendes søker ved innsendelse. Vi har nå lagt inn funksjonalitet som muliggjør overstyring av meldingstekst på kvittering til søker. Se popup hjelpetekst på støtteordning siden for mer informsjon og som illustrert under. 


For å bruke overstyring må dere (1) slå på valg for "Aktiver alternativ melding ..." og (2) legge inn tekst som vil erstatte standard tekst.28.02.2023 - FNs bærekraftsmål, forlenget søknadsfrist


Funksjonalitet publisert:

 • Skjema for utfylling av FNs bærekraftsmål, er nå integrert på søknadsskjema "INTERREG Sverige-Norge 2021-2027". I løpet av rimelig kort tid vil vi også implementere dette på "Redigerbart søknadsskjema"
 • Nytt felt på støtteordning som muliggjør innsendelse av søknad etter søknadsfrist.
 • Innsendte søknader "sendt i retur" fra forvalter til søker, kan alltid sendes inn etter ordinær søknadsfrist


For brukerrådet, ref. saksnummer #4,#17,#12,#10. 


22.02.2023 - Korrekt visning av antall saker i utvalg


Funksjonalitet publisert: 

 • funksjonalitet knyttet til søknad-/tilsagnsregister i forvalter-rollen
 • antall saker som vises på fane tittel, blir nå oppdatert når det gjøres endring i utvalg som illustrert under
 • det vises kun antall saker på valgte fane, andre faner viser kun tittel
 • antall saker blir vist på alle faner, tidligere ble antall kun vist på fanene "Alle innsendte søknader" og "Innvilget tilsagn"For brukerrådet, ref. saksnummer #9. 


20.01.2023 - "Folkehelse" ny tematisk kategori


Funksjonalitet: "Folkehelse" ny tematisk kategori

 • Ny tematisk kategori er lagt på støtteordning, brukes på søkesiden for støtteordninger 

Søknadsskjema Interreg Aurora

 • Logo på side 1 høyre justert
 • Lagt inn tekst "Leadpartner EU" istedet for "Svensk partner"


13.01.2023


Feilretting: Produsert dokument (tilsagnsbrev) manglet fil ekstensjon

 • Under produksjon av enkelte dokumenter (tilsagnsbrev, etc.) benyttes tilsagnsnummer i dokumentnavn på produsert dokument.
 • I tilfeller hvor tilsagnsnummer inneholdt komma (alà "0001-001,01/001"), ble dokumentnavn for nedlasting vist i nettleser uten ekstensjon. 
 • Årsak til problemet er knyttet til nettleser Chrome fra Google.
 • Vi har løst problemet ved å fjerne komma i dokumentnavnet før produsert dokument sendes tilbake til klient.


Feilretting: Arkiv blir inkludert på kopi mottaker når kvittering på innsendelse sendes til søker

 • Valgfritt kan forvalter velge å motta kopi til arkiv på kvittering som sendes til søker etter innsendelse. 
 • Det har vært et problem knyttet til rutinen som nå er fikset.


Søknadsskjema Interreg Aurora

 • På søknadsskjema Interreg Aurora er logo for programmet inkludert på side 1.


Søknadsskjema FORREGION

 • Mindre justeringer på skjema for korrekt lagring av automatisk generert tittel.04.01.2023 - Dokumenter lagres i skyen (Microsoft Azure Blob Storage)


Se mer informasjon på lenke under:

04.01.2023 - Lagring av dokumenter i Microsoft - Azure Blob Storage : REGIONALFORVALTNING.no - Brukerstøtte (freshdesk.com)