28.03.2023 - Byttet leverandør for utsendelse av e-poster

28.03.2023 - Byttet leverandør for utsendelse av e-poster


Vi har i løpet av de tre første månedene fått noen tilbakemeldinger på manglende e-poster til arkiv. Vi har prøvd å avklare årsak til problemene, men har ikke klart å finne årsak til hvorfor noen e-poster enkelte dager ikke har blitt sendt. På grunn av disse problemene, har vi nå valgt å bytte leverandør som benyttes i Regionalforvaltning.no for utsendelse av e-poster.


For øvrig er alle utsendelser tilsvarende som tidligere hva gjelder type e-poster og innhold. Men det er 2 endringer knyttet til e-poster i forbindelse med bytte av leverandør:


  1. Avsenderadresse på e-poster er endret fra "RF13.50 <ikkesvar@regionalforvaltning.no>" til "RF13.50 <ikkesvar@spine.no>"
  2. Maksimal størrelse på e-post er redusert fra 20MB til 10MB.Har dere spørsmål til dette er det bare å ta kontakt med support. 


For dere som ikke utfører saksbehandling i Regionalforvaltning, kan det være lurt å ta ut en Excel rapport sortert på innsendt dato og sjekke at sakene er overført til arkiv. Dette vil jo gjelde både innsendte søknader og innsendte anmodninger.