Endringer 2.halvår 2023

dokumentasjon på endringer 2.halvår 2023


13.12.2023 - Publisert nytt søknadsskjema for Rogaland fylkeskommune (Plan-, Miljø og Samfunnsavdelingen)


Vi har publisert nytt søknadsskjema for Rogaland fylkeskommune. 


På dette søknadsskjemaet er det forhåndsdefinert rundt 25 spørsmål som illusterert under. På støtteordning krysses av de spørsmål man ikke ønsker skal vises på søknadsskjema. Dermed vil samme søknadsskjema kunne anvendes på ulike ordninger.08.11.2023 - Kopier fasttrack lenken til utklippstavle


Vi har publisert oppdatering med et par mindre justeringer:

 • Nytt JavaScript bibliotek blir benyttet for kopiering av fasttrack lenken til utklippstavle på siden for redigering av støtteordning. Tidligere rutine fungerte bl.a. ikke på Chrome.
 • Støtteordninger som er markert skjult for offentlighet, er nå også skjult i søker-rollen etter ordinær innlogging av søker. Ved fasttrack innlogging av søker, vil søker også se den evt. skjulte støtteordningen.


07.11.2023 - Støtteordning skjult for offentlighet


Vi har publisert oppdatering med et par mindre justeringer:

 • Publiserte støtteordninger med egenskap Skjult for offentlighet", vises ikke offentlig på startsiden før innlogging. Men for innlogget søker, ble støtteordningene vist ved opprettelse av ny søknad. Vi har nå også ekskludert støtteordninger "Skjult for offentlighet" fra denne listen.
 • Dersom språk nynorsk var valgt i nettleser, var det feil stil på knapp "Meny" i tilsagnsregisteret i forvalter-rollen. Dette er nå fikset slik at samme stil benyttes for Bokmål og Nynorsk.


23.10.2023 - Forbedring ved opprettelse av utbetaling

Vi har publisert forbedret skjermbilder knyttet til opprettelse av anmodning om utbetaling og tabell med utbetalinger pr. tilsagn. Dette gjelder både i søker og forvalter-rollen.


 • Viser relevant informasjon på tilsagn hvor ingen anmodninger er registert. Tekst både for bokmål og nynorsk.
 • I forvalter-rollen er skjermbildet for opprettelse av ny anmodning forbedret som illustrert under.16.10.2023 - Teknisk forbedring innsendelse av søknad


Vi har publisert en teknisk forbedring på rutine for innsendelse av søknad. Hensikt er å redusere mulighet for dobbelklikk på [Send inn søknad] knapp.22.09.2023 - Mindre tilpasninger for Merkur-programmet

Vi har publisert en mindre oppdatering for Merkur-programmet.16.09.2023 - Forbedret design på skjema for opprettelse av ny anmodning om utbetaling


Vi har oppdatert og forbedret skjema for opprettelse av ny anmodning om utbetaling som illustrert under.07.09.2023 - Forbedringer av design på enkelte sider


Vi har oppgradert design på enkelte sider for bedre brukeropplevelse. I denne omgang gjelder det følgende sider:

 • søkesiden for støtteordninger
 • valideringssiden før innsendelse av søknad
  • pkt. (1) - side som viser manglende obligatorisk informasjon
  • pkt. (2) - side for bekreftelse før innsendelse
  • pkt. (3) - side som informerer om hvorfor det ikke lenger er mulig å sende inn søknad01.09.2023 - Revidert søknadsskjema strømstøtte Merkur-programmet


Ny versjon av søknadsskjema "Strømstøtte Merkur-programmet" publisert. Forbedringer og endringer utført for ny runde med strømstøtte for periodene juli/august og september/oktober.10.08.2023 - Justert innhold i XML fil til arkiv


Justert innhold i XML-fil til arkiv for Hammerfest kommune. 


Følgende endringer er implementert:

 • to nye datafelter
  • DokumentReferanse: global unik id opprettet for hver e-post til arkiv
  • DokumentType: en av verdiene {Søknad | Delutbetaling | Sluttutbetaling}
 • endret filnavn på vedlagt .XML fil i e-post til arkiv: 
  • filnavn tilsvarende "<DokumentReferanse>.XML" hvor dokumentreferanse er identisk med verdi i xml-fil
  • eksempel filnavn: "19D04E5E-52E9-470E-A565-78E216BD0107.XML"