22.09.2023 - Mindre tilpasninger for Merkur-programmet

dokumentasjon på endringer 2.halvår 2023


22.09.2023 - Mindre tilpasninger for Merkur-programmet

Vi har publisert en mindre oppdatering for Merkur-programmet.



16.09.2023 - Forbedret design på skjema for opprettelse av ny anmodning om utbetaling


Vi har oppdatert og forbedret skjema for opprettelse av ny anmodning om utbetaling som illustrert under.



07.09.2023 - Forbedringer av design på enkelte sider


Vi har oppgradert design på enkelte sider for bedre brukeropplevelse. I denne omgang gjelder det følgende sider:

 • søkesiden for støtteordninger
 • valideringssiden før innsendelse av søknad
  • pkt. (1) - side som viser manglende obligatorisk informasjon
  • pkt. (2) - side for bekreftelse før innsendelse
  • pkt. (3) - side som informerer om hvorfor det ikke lenger er mulig å sende inn søknad



01.09.2023 - Revidert søknadsskjema strømstøtte Merkur-programmet


Ny versjon av søknadsskjema "Strømstøtte Merkur-programmet" publisert. Forbedringer og endringer utført for ny runde med strømstøtte for periodene juli/august og september/oktober.



10.08.2023 - Justert innhold i XML fil til arkiv


Justert innhold i XML-fil til arkiv for Hammerfest kommune. 


Følgende endringer er implementert:

 • to nye datafelter
  • DokumentReferanse: global unik id opprettet for hver e-post til arkiv
  • DokumentType: en av verdiene {Søknad | Delutbetaling | Sluttutbetaling}
 • endret filnavn på vedlagt .XML fil i e-post til arkiv: 
  • filnavn tilsvarende "<DokumentReferanse>.XML" hvor dokumentreferanse er identisk med verdi i xml-fil
  • eksempel filnavn: "19D04E5E-52E9-470E-A565-78E216BD0107.XML"