12.09.2023 - Ikke mulig å bekrefte innsendelse av intern sak i forvalter-rollen

Etter siste oppdatering introduserte vi en ny feil på valideringsskjema før innsendelse i forvalter-rollen. På skjema var det teknisk sett ikke mulig å bekrefte innsendelse ved å krysse av en avkrysningsboks.


Dette ble rettet og publisert i produksjon den 13.09 kl.00:30.