08.09.2021 - Revisorattest for kommuner

KMD har økt krav til revisorattest fra kr.500.000,- til kr.550.000,-. 


Se informasjon fra KMD på lenken under:

https://regionalforvaltningno.freshdesk.com/support/solutions/articles/4000176043-krav-for-revisorattest-hevet-til-kr-550-000-