20.12.2021 - Utsatt frist for tildeling av kompensasjonstilskudd fra den kommunale kompensasjonsordningen