Endringer 1.halvår 2022


23.06.2022 - Implementert flere tilpasninger for redigerbart søknadsskjema

I forbindelse med KDD sin nye tilskuddsordning "Bygdevekstavtaler" har det vært behov for et par justeringer på "Redigerbart søknadsskjema".


Følgende endringer er implementert:

 • automatisk låsing av innlagt "Identifikator" knyttet til hjelpetekster, støtteordninger med samme identifikator vil bruke de samme hjelpetekstene, hensikt med låsning er å hindre utilsiktet endring av identifikator
 • mulighet for å skjule feltene "Antall årsverk heltid" og "Antall årsverk deltid"
 • mulighet for å skjule "Standard samarbeidspartene" (blå boks med avkrysninger)
 • mulighet for å overstyre tekster og skjule feltene under "Tids- og milepælsplan"13.06.2022 - Aktivert tilgang for Møre- og Romsdal til "robottar" Excel rapport

Forvalter-rollen til Møre- og Romsdal har nå tilgang til Excel rapport "Robottar tilpasset rapport". Denne rapporten ble tilpasset for Kulturavdelinga i Møre- og Romsdal i forbindelse med automatiserte rutiner benyttet av robot teknologi (RPA).


09.06.2022 - Forbedringer i utseende og funksjonalitet på nedtrekksfelt "Poststed"

Vi har startet arbeidet med å publisere forbedringer knyttet til felt "Poststed" (DropboxList) som benyttes på mange skjermbilder. Vi har sålangt fått publisert forbedringer på de mest brukte skjermbildene hvor poststed benyttes. 


Endringene er illustrert på bilder under:
31.05.2022 - To nye KDD kapittel/post registrert på rammer

Vi har nå lagt inn to nye KDD kapittel/post knyttet til ramme som illustrert under:

 • Kapittel 553 post 69 for MABIT og FORREGION
 • Kapittel 553 post 66 for Bygdevekst21-31.05.2022 - Nytt søknadsskjema for INTERREG 2021-2027

Vi har utført endringer på søknadsskjema:

 • fikset feil (EXCEPTION) under åpning av søknadsskjema for utfylling
 • lagt inn funksjonalitet for låsing av standard kostnadsrader og fjernet innlegging av type kostnader som illustrert under:
 • forbedret visning under innlegging av finansieringsplan som illustrert under:
  • låst standard finansieringsrad vises med grønn bakgrunn
  • manglende valg av "Type"  er markert med farget ramme rundt nedtrekksfelt
 • fjernet kolonnen "Type kostnad" i standard dokumentmal for søknadskjema


Vi har publisert for uttesting nytt søknadsskjema:

 • søknadsskjema gjelder for INTERREG 2021-2027
 • integrert utfylling av FN's bærekraftsmål
 • tabell utfylling av tidligere mottatt støtte (tilsvarende som på DNNO søknadsskjema)
 • nedtrekksmeny for valg type kostnad/finansiering i økonomiske planer


Skjema er fortsatt under intern uttesting. Når skjema er ferdig vil vi lage artikkel som viser innhold og funksjonalitet.


23.05.2022 - Kosmetisk oppgradering av utseende på knapper

Vi har startet prosess med oppdatering av stiler på knapper hvor vi bruker bootstrap stiler og farger.

Bilde over illustrerer forskjell på tidligere oransje knapper til mer "state of the art" bootstrap stiler.19.-21.04.2022 - Nytt regime for innsendelse etter utgått søknadsfrist


Vi har nå implementert nytt regime for innsendelse etter utgått søknadsfrist. 


Det nye regimet fungerer som følgende:

 • søknadsfrist utgår ved midnatt på angitte dato
 • det er ikke mulig å opprette ny søknad etter utgått søknadsfrist
 • sekvens for innsendelse av søknad må være utført innen 1 time over midnatt  (nytt regime)
 • det er ikke lenger mulig å sende inn søknader på støtteordninger hvor:
  • søknadsfrist har utgått med mer en 1 time over midnatt (nytt regime)
  • støtteordning er ikke lenger publisert og åpen (nytt regime)
  • støtteordning mangler angitt søknadsfrist (nytt regime)


Det nye regimet for innsendelse etter utgått søknadsfrist er implementert for de fleste søknadsskjemaene i systemet med unntak av følgende:

 • søknadsskjemaene for Merkur-programmet
 • søknadsskjemaene tilpasset for INTERREG programmene
 • diverse skreddersydde tematiske søknadsskjemaer for ulike fylker (kultur, utkantbutikker, folkehelseprogram, grønn framtid, skoleutstyr, breiband, erasmus, selfangst)


Søker får tilsvarende informasjonsplakat som illustrert under i forbindelse med innsendelse hvor søknadsfrist har utgått.


Tidligere funksjonalitet knyttet til innsendelse etter utgått søknadsfrist er dokumentert i artikkel [Søknad innsendt etter utgått søknadsfrist]. Vi kommer til å oppdatere denne artikkel med informasjon om nytt regime i løpet av et par dager. 08.04.2022 - Problem med innlogging og timeout løst


Fra slutten av mars har brukere opplevd ustabilitet i www.regionalforvaltning.no knyttet til innlogging og timeout feilmelding.  Oppdatering av system er nå publisert og problemet er løst.


For mer informasjon se: 08.04.2022 - Problem med innlogging og timeout feilmeldinger 


03.03.2022 - Mer informasjon om "Identifikator for hjelpetekster" på støtteordninger


Når man benytter "Redigerbart skjema" på en støtteordning gir det mange muligheter for å tilpasse selve søknadsskjemaet. Deriblant er det mulig å tilpasse popup hjelpetekstene som vises via spørsmåltegn ikoner bak enkelte felter som illustrert under. I den forbindelse er det viktig å forstå hensikten med feltet "Identifikator for hjelpetekster". Vi har gjort et par justeringer som illustrert under, som bidrar til å forklare hensikten med feltet. 


Hovedbudskapet er at dersom dere skal tilpasse hjelpetekster som kun skal benyttes på den aktuelle støtteordningen, må dere legge inn en unik identifikator for den aktuelle støtteordningen.


Endringer utført:

 • lagt inn "vannmerke tekst" som informasjon i feltet (pkt.1) før utfylling
 • oppdatert hjelpetekst tilknyttet feltet (pkt.1 og 2)
15.02.2022 - Teknisk oppgradering av Excel rapporter til nyere format


Oppdatering publisert med oppgradering av Excel format benyttet i rapporter. Det betyr følgende generelle forbedringer knyttet til Excel rapporter:

 • Excel rapporter lagres som Excel Workbook (.xlsx)
 • Excel rapportene er automatisk komprimert og dermed mindre i størrelse
 • Alle summeringsformler er utført før lagring og summer vil derfor også vises i beskyttet visning


Andre oppdateringer:

 • Ny rapport publisert for Viken fylkeskommune for visning av "Innsatsområder I og II".09.02.2022 - Lagt til flere konto typer for utbetalinger


Ny oppdatering publisert for DFØ/Merkur-programmet. Det er nå innlagt flere konto typer for registrering på utbetalinger som illustrert under.

 


02.02.2022 - Endringer i skreddersøm for Viken fylkeskommune


Oppdatering publisert grunnet en feil i skreddersøm hos Viken fylkeskommunene knyttet til lagring av "Innsatsområder" definert  på støtteordning. 


Avkrysninger ble kun lagret når det var avkrysset innsatsområde for både I og II. Systemet gir nå også mulighet for lagring av samme innsatsområde avkrysset både som I og II på samme prosjekt. Dette er nå fikset.26.01.2022 - Endringer i skreddersøm for Viken fylkeskommune


Ny oppdatering publisert grunnet problem i skreddersøm hos Viken fylkeskommunene knyttet til lagring av "Innsatsområder" definert på støtteordning. 


Innlagte innsatsområder i to tekstfelter på støtteordning blir konvertert til en JSON tekst før lagring. I noen tilfeller blir hver linje adskilt med kun "linjeskift" versus "carrigereturn og linjeskift". Vi har nå lagt inn ekstra logikk som alltid overstyrer før lagring, korrekt bruk av tegn som definerer ny linje slik at visning alltid blir korrekt.