21.04.2022 - Nytt regime for innsendelse etter utgått søknadsfrist (Endringer i 2022)


19.-21.04.2022 - Nytt regime for innsendelse etter utgått søknadsfrist


Vi har nå implementert nytt regime for innsendelse etter utgått søknadsfrist. 


Det nye regimet fungerer som følgende:

 • søknadsfrist utgår ved midnatt på angitte dato
 • det er ikke mulig å opprette ny søknad etter utgått søknadsfrist
 • sekvens for innsendelse av søknad må være utført innen 1 time over midnatt  (nytt regime)
 • det er ikke lenger mulig å sende inn søknader på støtteordninger hvor:
  • søknadsfrist har utgått med mer en 1 time over midnatt (nytt regime)
  • støtteordning er ikke lenger publisert og åpen (nytt regime)
  • støtteordning mangler angitt søknadsfrist (nytt regime)


Det nye regimet for innsendelse etter utgått søknadsfrist er implementert for de fleste søknadsskjemaene i systemet med unntak av følgende:

 • søknadsskjemaene for Merkur-programmet
 • søknadsskjemaene tilpasset for INTERREG programmene
 • diverse skreddersydde tematiske søknadsskjemaer for ulike fylker (kultur, utkantbutikker, folkehelseprogram, grønn framtid, skoleutstyr, breiband, erasmus, selfangst)


Søker får tilsvarende informasjonsplakat som illustrert under i forbindelse med innsendelse hvor søknadsfrist har utgått.


Tidligere funksjonalitet knyttet til innsendelse etter utgått søknadsfrist er dokumentert i artikkel [Søknad innsendt etter utgått søknadsfrist]. Vi kommer til å oppdatere denne artikkel med informasjon om nytt regime i løpet av et par dager. 08.04.2022 - Problem med innlogging og timeout løst


Fra slutten av mars har brukere opplevd ustabilitet i www.regionalforvaltning.no knyttet til innlogging og timeout feilmelding.  Oppdatering av system er nå publisert og problemet er løst.


For mer informasjon se: 08.04.2022 - Problem med innlogging og timeout feilmeldinger 


03.03.2022 - Mer informasjon om "Identifikator for hjelpetekster" på støtteordninger


Når man benytter "Redigerbart skjema" på en støtteordning gir det mange muligheter for å tilpasse selve søknadsskjemaet. Deriblant er det mulig å tilpasse popup hjelpetekstene som vises via spørsmåltegn ikoner bak enkelte felter som illustrert under. I den forbindelse er det viktig å forstå hensikten med feltet "Identifikator for hjelpetekster". Vi har gjort et par justeringer som illustrert under, som bidrar til å forklare hensikten med feltet. 


Hovedbudskapet er at dersom dere skal tilpasse hjelpetekster som kun skal benyttes på den aktuelle støtteordningen, må dere legge inn en unik identifikator for den aktuelle støtteordningen.


Endringer utført:

 • lagt inn "vannmerke tekst" som informasjon i feltet (pkt.1) før utfylling
 • oppdatert hjelpetekst tilknyttet feltet (pkt.1 og 2)
15.02.2022 - Teknisk oppgradering av Excel rapporter til nyere format


Oppdatering publisert med oppgradering av Excel format benyttet i rapporter. Det betyr følgende generelle forbedringer knyttet til Excel rapporter:

 • Excel rapporter lagres som Excel Workbook (.xlsx)
 • Excel rapportene er automatisk komprimert og dermed mindre i størrelse
 • Alle summeringsformler er utført før lagring og summer vil derfor også vises i beskyttet visning


Andre oppdateringer:

 • Ny rapport publisert for Viken fylkeskommune for visning av "Innsatsområder I og II".09.02.2022 - Lagt til flere konto typer for utbetalinger


Ny oppdatering publisert for DFØ/Merkur-programmet. Det er nå innlagt flere konto typer for registrering på utbetalinger som illustrert under.

 


02.02.2022 - Endringer i skreddersøm for Viken fylkeskommune


Oppdatering publisert grunnet en feil i skreddersøm hos Viken fylkeskommunene knyttet til lagring av "Innsatsområder" definert  på støtteordning. 


Avkrysninger ble kun lagret når det var avkrysset innsatsområde for både I og II. Systemet gir nå også mulighet for lagring av samme innsatsområde avkrysset både som I og II på samme prosjekt. Dette er nå fikset.26.01.2022 - Endringer i skreddersøm for Viken fylkeskommune


Ny oppdatering publisert grunnet problem i skreddersøm hos Viken fylkeskommunene knyttet til lagring av "Innsatsområder" definert på støtteordning. 


Innlagte innsatsområder i to tekstfelter på støtteordning blir konvertert til en JSON tekst før lagring. I noen tilfeller blir hver linje adskilt med kun "linjeskift" versus "carrigereturn og linjeskift". Vi har nå lagt inn ekstra logikk som alltid overstyrer før lagring, korrekt bruk av tegn som definerer ny linje slik at visning alltid blir korrekt.