30.09.2022 - Ny prosjektstatus "Ikke kvalifisert" (Endringer 2.halvår 2022)


30.09.2022 - Ny prosjektstatus "Ikke kvalifisert"


Ny prosjektstatus "Ikke kvalifisert" er inkludert på listen over prosjektstatus på en søknad.


Prosjektstatus blir vist og filtrert tilsvarende som "Avslått" i både forvalter- og søkerrollen.
09.09.2022 - Ny "EØS-Utbetalingsliste med gruppeunntak" rapport


Publisert ny rapport som illustrert under. 


Det er 2 rapporter tilgjengelig for uthenting av informasjon knyttet til offentlig støtte og gruppeunntak som illustrert under:

  1. Rapport med en rad i regnearket pr. tilsagn.
  2. (NY) Rapport med en rad i regnearket pr. utbetaling som er foretattFor begge rapportene vil det være kolonner med informasjon om offentlig støtte som illustrert under: