Endringer 2.halvår 202221.12.2022 - Nytt søknadsskjema  «Folkehelse og kultur»


Søknadsskjema «Folkehelse og kultur» ble publisert for Nordland fylkeskommune 20.12.2022. Se artikkel på lenken under som viser innhold og funksjonalitet:

10.11.2022 - Slå på 'Send til arkiv' for Saksbehandler

Det er nå mulig å utvide tilgang gitt bruker med rollen "Saksbehandler" som illustrert under.  


Gjør følgende for å slå på funksjonalitet for en bruker i forvalter-rollen:

  • logg inn i Regionalforvaltning som Administrator
  • klikk på hovedmeny System
  • velg snarvei Brukerregister
  • klikk på lenke i kolonnen Brukertype (valg er kun synlig på Saksbehandler brukere)
  • slå på valg for 'Tillat send til arkiv funksjonalitet' og Lagre siden


Når valg for Saksbehandler er aktivert vil bruker kunne (1) sende søknad med vedlegg som e-post til arkiv og (2) sende anmodning med vedlegg som e-post til arkiv. Funksjonalitet for å sende til arkiv, er lokalisert i programmet som illustert under.
18.10.2022 - Ny konto kode for Merkur-programmet


Ny konto kode "362 Flerfunk. bygget" lagt inn for Merkur-programmet.


30.09.2022 - Ny prosjektstatus "Ikke kvalifisert"


Ny prosjektstatus "Ikke kvalifisert" er inkludert på listen over prosjektstatus på en søknad.


Prosjektstatus blir vist og filtrert tilsvarende som "Avslått" i både forvalter- og søkerrollen.
09.09.2022 - Ny "EØS-Utbetalingsliste med gruppeunntak" rapport


Publisert ny rapport som illustrert under. 


Det er 2 rapporter tilgjengelig for uthenting av informasjon knyttet til offentlig støtte og gruppeunntak som illustrert under:

  1. Rapport med en rad i regnearket pr. tilsagn.
  2. (NY) Rapport med en rad i regnearket pr. utbetaling som er foretattFor begge rapportene vil det være kolonner med informasjon om offentlig støtte som illustrert under: