20.06.2023 - (Feilretting) Søknadsskjema låst etter publisering av støtteordning

Den 17.05.2023 publiserte vi en endring med tittel 17.05.2023 - Søknadsskjema låst etter publisering av støtteordning


Funksjonalitet fungerte ikke i produksjon grunnet annen oppdatering av stilbiblioteker. Vi har nå rettet dette.