07.02.2024 - Mindre endring på søknadsskjema for Rogaland


07.02.2024 - Mindre endring på søknadsskjema for Rogaland


I desember 2023 publiserte vi et nytt søknadsskjema for Rogaland (Rogaland søknadsskjema). Vi har nå publisert en mindre teknisk oppdatering knyttet til dette skjemaet. 


Endring publisert nå gjør det mulig for søker å fylle ut mere tekst under fanen "Prosjektbeskrivelse" som illustrert under. Antall tegn søker kan legge inn i feltene 1 til 3 under, er ikke lenger begrenset til 8000 tegn.


05.02.2024 - Ny funksjonalitet for rollen "Ekstern saksbehandler"


Vi har nå publisert ny funksjonalitet for å definere utvalg på fylke for rollen "Ekstern saksbehandler". 


Opprinnelig hensikt med rollen "Ekstern saksbehandler" har vært å gi saksbehandler tilgang til saker i eget fylke basert på egen postadresse registrert på bruker-profil. Men etter alle endringer i kommune-/fylkesstruktur de siste årene, har dette bidratt til dårlig og lite fleksibel funksjonalitet. 


Vi har nå utvidet funksjonalitet slik at det nå kan legges inn en liste med fylkesnummer på bruker-profil til ekstern saksbehandler. Det er nå mao mulig å definere at ekstern saksbehandler har tilgang på saker i flere fylker basert på en brukerprofil (innlogging) som illustrert under.
I tillegg til angitt utvalg på fylker på bruker-profil, må det også gis tilgang for "Ekstern saksbehandler" på hver støtteordning. For mer info om roller se: https://regionalforvaltningno.freshdesk.com/support/solutions/articles/183596-beskrivelse-av-roller15.01.2024 - Nye fylker/kommuner


Fra og med 1.januar 2024 er det endringer i kommune-/fylkesstruktur. For mer informasjon se lenken under:

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunestruktur/nye-kommune-og-fylkesnummer-fra-1.-januar-2024


Vi har nå implementert bruk av nye kommuner i Regionalforvaltning. Følgende endringer er implementert:

  • Kommuneregister oppdatert med endringene som tredde i kraft pr. 1.1.2024
  • Under redigering av utvalg på støtteordning, er det nå mulig å krysse av for de nye fylkene som illustrert på bildet under (se pkt. 1 - markert med gult). De tidligere fylkene vises også på skjermbildet (se pkt. 2).
  • Visning av fylker på søknadsskjema under utfylling av geografi, er endret slik at listen vises i alfabetisk rekkefølge. Tidligere viste vi fylkene basert på lokasjon fra øst til sør til vest og til nord.
  • På søknadskjema hvor både gamle og nye fylker er avkrysset, vises geografi listen (se pkt.1) tilsvarende som illustrert under. Nummer i parantes er respektive fylkesnummer.


Vi anbefaler alle forvaltere i fylker som er berørt av endringene, om å gå gjennom alle åpne støtteordninger med den hensikt å oppdatere avkrysningene. Samtlige kommuner innenfor de nye fylkene, har også fått nye kommunenummer tilsvarende som illustrert ovenfor i nye Finnmark fylkeskommune.